КУКЕРИ РУСЕ  е български туроператор, със седалище град Русе, ул. Кирил Старцев 5 и удостоверение за регистрация РК-01-7093, издадено от Министерство на Туризма. Фирмата извършва туристическа дейност основно на територията на България и специализира в организирането и провеждането на пътувания с цел фолклорен, културно- исторически и етнографски туризъм, както и в предоставянето на екскурзоводски услуги на различни езици.

Името КУКЕРИ се утвърждава в продължение на 38 години като надежден партньор, предлагащ уникални и висококачествени услуги, и дължи доверието на своите клиенти и приятели на добре познатите ПРОФЕСИОНАЛНА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КУКЕРИ  и ТАНЦОВО УЧИЛИЩЕ КУКЕРИ РУСЕ.

Предлагаме на нашите клиенти:

  • Организирани пътувания и участия във фолклорни фестивали и събори в България
  • Екскурзии до различни дестинации в страната за малки и големи групи.
  • Еднодневни групови и индивидуални екскурзии с акцент върху природни активности
  • Настаняване в България
  • Фолклорни програми
  • Българска фолклорна сватба
  • Екскурзоводски услуги
  • Речни круизи в Русия

Притежател на удостоверението за регистрация е фирма ЕТ Кукери Русе. Съгласно изискванията на българското законодателство, фирмата има сключена Застраховка „Отговорност на Туроператора“ с номер 13160191740000001, валидна до 22 Април 2021г.

ЕТ „КУКЕРИ-РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ” изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДБФП№ BG16RFOP002-2.073-5311-C01

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 10000,00 лв.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 27.07.2020 г.

Проектът включва дейности преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.